Provence

Vinene i Provence kan sies at skal du drikke Rosè MÅ den være fra Provence. Det produseres både røde, hvite og rosa viner. Røde blir for de spesielle, men de hvite kan være ok. Drikk rosè.